Over wat mij bezielt ... en de kern van mijn visie.

Dit bezielt mij:

Frances Aarts

astrologie Mensen ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht. Inzicht in waarom ze steeds tegen dezelfde vraagstukken aanlopen, hoe dat ontstaat.

Inzicht helpen verwerven in het cyclische van het leven;
in patronen, in gedrag of relatie, eventueel kijkend naar oorzaken van die patronen.

Het doel is: begrip en herkenning oproepen. Kwaliteiten laten opbloeien. Samen ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Zodat u zelf een beslissing kan nemen. Ik fungeer als wegwijzer.


Astrologie, tarot en reiki zijn mijn belangrijkste middelen. Daarnaast ben ik vertrouwd met het werken met rituelen en symbolen.
Mijn opleiding en ervaring (maatschappelijk werk) hebben een goede achtergrond gegeven in het werken met mensen in ontwikkeling.

In het kort:

  • HBO Maatschappelijk Werk + werkervaring
  • Astroloog
  • Tarotist
  • Cursusleider
  • Coach
  • Verhalenverteller
  • Getrouwd
  • Twee zelfstandig wonende kinderen

Mijn visie:

Om een helderder beeld van jezelf en je plaats in het leven te krijgen zijn door de tijd heen verschillende invalshoeken ondersteunend geweest. Zeer oude systemen als astrologie en tarot maar ook de ontwikkeling van de psychologie, onder andere van de Zwitserse psychiater C.G. Jung.

Bij het duiden van een horoscoop
is de Jungiaanse psychologie en het werken met
de beeldentaal van de tarot voor mij een ondersteuning.

Het leven, de natuur en de menselijke ontwikkeling verloopt in cyclische patronen. Die patronen zijn in het klein, in de dagelijkse gang van zaken te herkennen. Zo zijn deze patronen ook te herkennen in het allergrootste, de kosmos, het universum, de manier waarop sterrenstelsels en ons zonnestelsel bewegen. Diezelfde patronen zijn ook te herkennen in het kleinste van het kleinste, de wereld van atomen en nog kleinere deeltjes.

De hermetische zegswijze, afgekort in "zo boven, zo beneden", is voor de astrologie goed van toepassing. Tussen de grootste en kleinste patronen bevindt zich de mens. Als brandpunt, als punt van samenkomst.

Het verbonden zijn met deze patronen
is de kern van mijn visie.

Verbinding en verbondenheid hebben voor mij een diepe betekenis.
Wellicht is er nog een groter, moeilijk te verwoorden verband te ervaren. Een verband dat door sommigen God wordt genoemd, door anderen de Liefde, in ieder geval het idee dat er een mensoverstijgend "iets" is, niet te benoemen wel te ervaren, het numineuze. Ik noem het De Bron.