astrologie

Astrologie; iedere horoscoop is uniek

Een horoscoop geeft inzicht in basis kwaliteiten, eigenschappen, problematische patronen. Transits (doorloop van planeten) geven inzicht in de situatie nu en de mogelijke oorzaken en vooruitblikken.

Als astrologe kan ik helpen bij het verwerven van zelfkennis. Observeer zonder oordeel je uitdagingen, je sterke en minder sterke kanten. Het kan een bron kan zijn tot verdere ontplooiing.

Uw persoonlijke horoscoop

In een horoscoop wordt gewerkt met planeten, tekens, huizen en aspecten. De persoonlijke horoscoop tekening bevat een groot aantal gegevens. Elk symbool heeft een specifieke betekenis. Er staan altijd 10 planeten in afgebeeld.

Uw horoscoop:
uw vraag, uw kwaliteiten
en ontwikkelingsmogelijkheden

Iedere horoscoop is volstrekt uniek en weerspiegelt daarmee het eigen kenmerkende karakter van u, de vraagsteller.
De verschillende eigenschappen, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden die ik in uw horoscoop lees, vormen, samen met uw vraagstelling de basis voor ons gesprek.

Voor consulten en afspraken neem contact op via het contactformulier of bel 06 47151679.